RAZPIS

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za izdelavo informativne ponudbe za storitve »DIGITALNA PRENOVA OBSTOJEČIH IN VZPOSTAVITEV NOVIH DIGITALNIH KOMUNIKACIJSKIH ORODIJ« za ITP PEGAZ-Mg«

V podjetju ATLANTIDA ROGAŠKA, hotelirstvo in turizem d.o.o., smo se prijavili na javni razpis, kamor smo prijavili nov, inovativen turistični produkt »PEGAZ- Mg«. Za potrebe razpisa in izvedbe projekta vas vabimo, da z nami sodelujete in nam pripravite vašo zavezujočo ponudbo z informativnim izračunom cen za storitve iz priložene razpisne dokumentacije št. 086-2018/ZP in jo pošljete na priloženem formularju za ponudbo na mail uprava@atlantida-rogaska.com do vključno 28.11.2018.

Razpisna dokumentacija (predmet naročila) in formular za ponudbo:

Razpisna doc.-predmet naročila za digit. prenovo spletnih strani in novih komun. orodij

Formular za ponudbo-ITP PEGAZ-Mg.Internetne strani