Vizija in poslanstvo

Imamo vizijo, ki se glasi: postati duša in srce destinacije Rogaška Slatina.

Vam, dragi gostje, želimo s kakovostno storitvijo, z nasmehom na obrazu, idiličnim okoljem, luksuzno namestitvijo, tematsko in zaokroženo ponudbo zagotoviti izjemno prijetno doživetje bivanja v hotelu. Odpirati želimo nove poglede na zdrav način življenja in ponuditi veliko znanja o uravnovešanju zdravja telesa, čustev, misli in duha.

Zaposlenim, ki so duša hotela, želimo predstavljati kreativno in stimulativno delovno okolje, v katerem bodo z veseljem delali, se izobraževali in bodo za svoje angažiranje ustrezno nagrajeni.

Skrb za naravo in okolje pa v hotelu zagotavljamo skozi ekološko ustrezen objekt, grajen skladno s sodobnimi predpisi URE (učinkovite rabe energije), ki se okoljsko zliva z naravo.