Družbena odgovornost

Z gradnjo in obratovanjem hotela po najvišjih trajnostnih merilih ter s politiko družbeno-odgovornega ravnanja prispevamo k trajnostnemu razvoju.

Atlantida Boutique hotel je grajen skladno s predpisi URE (učinkovite rabe energije), ogrevan je na osnovi varne izrabe ter uporabe izključno naravnih in obnovljivih virov (toplotna črpalka zemlja – voda, solarne celice, plin). Vse hotelske sobe in ostali prostori hotela so nadzorovani s pametnimi sistemi uravnavanja temperature, klime in svetlobe, da bi se zagotovila najvišja možna učinkovitost uporabe energetskih virov za obratovanje hotela. V glavnem dajemo velik poudarek vidiku porabe energije in vode, zmanjševanju količine odpadkov, ločevanju odpadkov in zmanjševanju onesnaževanja okolja.

Smo v pridobivanju certifikata ISO 14001 : 2015 in ISO 90001 : 2015, s čimer še dodatno izkazujemo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja. Družbeno odgovorno ravnanje, poleg varstva okolja, izkazujemo še skozi skrb za zaposlene, s sponzorstvi in z donacijami, s povezovanjem z lokalnimi podjetji in s podpiranjem lokalnega prebivalstva. Pri zasnovi hotela nismo pozabili na zgodbo destinacije, saj so tako pri oblikovanju kot pri materialih in opremi hotela izpostavljeni elementi vode (vrelci Rogaške Slatine in polnilnica vode Donat), steklo (kristal iz Rogaške Slatine), naravna kozmetika Afrodita iz Rogaške Slatine ter vina in tipična lokalna biološko pridelana hrana iz lokalnega okolja. Smo za celostno povezovanje z lokalnim okoljem!

V prihodnje se bomo trudili pridobiti še ostale certifikate, ki izkazujejo trajnostno odgovorno ravnaje, saj stremimo k stalnim izboljšavam in k skrbi za boljši jutri.